REKRUTACJA NA XXXV EDYCJĘ PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MBA!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Prosimy o uzupełnianie wszystkich danych przy rekrutacji w systemie eRekrutacja (zwłaszcza numeru telefonu i adresu e-mail), abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Procedura rekrutacyjna

Każdy z kandydatów zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Sekretariacie MBA:

 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • podanie – kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe – generowany w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),
 • CV z rozbudowanym opisem kariery zawodowej,
 • przynajmniej jeden list polecający,
 • deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty – generowany w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),
 • informacja o przetwarzaniu danych. (Rodo_kandydaci)

Wymagania

Od kandydatów wymagane jest:

 • wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne,
 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa,
 • przynajmniej jeden list polecający,
 • predyspozycje menedżerskie,
 • silna motywacja do ukończenia  MBA US.

Finansowanie

W przypadku pełnej odpłatności za studia MBA US koszt wynosi następująco:

 • 30.000,00 zł przy 4 ratach po 7.500,00 zł, płatne na początku każdego semestru,
 • 28.000,00 zł w przypadku 2 rat po 14.000,00 zł, płatne na początku każdego roku (7% opustu),
 • 26.000,00 zł przy jednorazowej wpłacie za dwa lata nauki na początku pierwszego roku (14% opustu).

Zniżki

Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty uzależnione od ilości zgłoszonych osób:

 • od 2 do 3 osób upust w wysokości 5%,
 • od 4 do 5 osób upust w wysokości 10%,
 • powyżej 6 osób upust w wysokości 15%.

Dofinansowanie

Dokumenty na XXXV edycję MBA US prosimy składać w Sekretariacie MBA. Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki na naszej Uczelni zachęcamy do kontaktu z biurem: mba@usz.edu.pl, Julia Wawrzyniak tel. 91 444 2125, Anna Rapacewicz tel. 91 444 2125.