W dniach 18-19 listopada 2020 roku odbyła się XXI Konferencja Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięło udział ponad dwustu uczestników, związanych zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami. Wśród naukowców znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, SGGW, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego W obradach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki oraz władz lokalnych.
Na Konferencji nie zabrakło gości honorowych jakimi byli m.in.:
– dr Marek Dietl – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
– Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO BP S.A.
– Leszek Skiba – p.o. Prezesa Pekao S.A.
– Cezary Stypułkowski – Prezes mBank S.A.,
– Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,
– Krzysztof Grzesik – Przewodniczący Europejskiej Grupy Rzeczoznawców Majątkowych
– prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej,
– prof. Eryk Łon – Członek Rady Polityki Pieniężnej,
– prof. Eugeniusz Gatnar – Członek Rady Polityki Pieniężnej,
– dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
– Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
– Paweł Strączyński – Wiceprezes ds. finansowych PGE S.A.,
– dr Leszek Borowiec – Wiceprezes ds. finansowych PKP Cargo.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia pogrupowane w następujące obszary tematyczne, prezentowane w trakcie oddzielnych sesji. Konferencja składała się z trzech sesji plenarnych obejmujących następujące tematy:

 1. Finanse i gospodarka publiczna
 2. Kredyty walutowe
 3. Pandemia a rynki finansowe

oraz 9 sesji równoległych:

 1. Finanse przedsiębiorstw
 2. Rynki finansowe
 3. Gospodarka morska, transport, logistyka
 4. Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych
 5. Rynek kapitałowy
 6. Inwestycje w energetyce
 7. Wycena
 8. Bankowość
 9. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody Beta 2020. Decyzją Kapituły Nagrody Beta 2020 laureatką została Pani dr hab. Monika Czerwonka ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”. Zwieńczeniem Konferencji była debata na temat „ESG z perspektywy uczestników rynku kapitałowego” prowadzona Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dr Marka Dietla. Uczestnikami debaty byli: Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO BP, Leszek Skiba – p.o. Prezesa Pekao S.A., Janusz Kowalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Z oczywistych względów jednym z wiodących tematów konferencji była pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę i sektor finansowy. Mimo bezprecedensowego spadku PKB i wielu innych negatywnych skutków pandemii, wśród uczestników konferencji przeważał umiarkowany optymizm i nadzieja na względnie szybki powrót do normalności, czego wyrazem jest zapowiedź kolejnej XXII edycji konferencji, która odbędzie się jesienią 2012 roku.
 
Instytucje, które wsparły XXI Konferencję Zarządzanie Finansami to: Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, Gmina Miasto Szczecin, Enea S.A., Polska Żegluga Morska, Polska Żegluga Bałtycka, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny, Portal Polska-Morska.pl,.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.