Stowarzyszenie Bieglych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce


Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Podstawowym celem SBWPwP jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Strona internetowa SBWPwP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *