„Czas w którym byłam słuchaczem MBA na Uniwersytecie Szczecińskim wspominam bardzo pozytywnie i z dużym sentymentem. Studia te umożliwiły mi wymianę doświadczeń pomiędzy słuchaczami z różnych branż oraz podmiotów gospodarczych, co zaowocowało m.in. wypracowaniem wielu innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, nie tylko na zajęciach podczas rozwiązywania case study, ale także w pracy zawodowej. Przyczyniły się do podniesienia moich kompetencji menadżerskich, dalszego rozwoju oraz świadomego kierowania ścieżką kariery. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość nawiązania szerokich kontaktów biznesowych”

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj – absolwentka XIX edycji MBA US, Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego