Szanowni Państwo,

zapraszamy na drugie i ostatnie w tym roku spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia (wtorek) o godz. 14:00

BUSINESS CLUB SZCZECIN wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim, Stowarzyszeniem Absolwentów MBA oraz Studiami Podyplomowymi MBA US zapraszają na kolejne spotkanie online pod hasłem:

PRZEDSIĘBIORCO! Czy wiesz, że …

Link do pokoju wirtualnego, gdzie będzie można zadawać pytania gościom:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NTdmNjItODY0Ni00ZDk1LTllMmUtNzEyYzAxN2Q1NDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6daf1fc-68e9-47f7-a1ed-bc2550a58dcd%22%2c%22Oid%22%3a%225193728b-7de0-4f18-a0a0-68189941cdac%22%7d

Tematyka spotkania wraz z prelegentami:

Bartosz Niegrebecki – Absolwent MBA, manager finansowy z ponad 20letnim doświadczeniem, od 6 lat kierujący firmą księgowo-doradczą Bartada Sp. z o.o..  Obsługuje firmy o zróżnicowanej wielkości, rodzajach działalności i formach prawnych biznesu.

Przedstawi Państwu zagadnienia dotyczące:

Zmiany w strukturze obciążeń fiskalnych dla firm opodatkowanych PIT od 2022 roku.

 • PIT wg skali/liniowy/ryczałt plus składka zdrowotna
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców i księgowych
 • Co wybrać i jak wybrać? Kiedy skala, kiedy liniowy, kiedy ryczałt?
 • Kierunki optymalizacji np. defragmentacja biznesu, tworzenie struktur
 • Jak planowanie finansowe może pomóc w optymalizacji?
 • Czego wymagać od swojego księgowego, czyli dlaczego jakość jest ważna?

kolejnym prelegentem będzie:

Jolanta Michalak – Absolwent MBA, Główny Księgowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin. Obszar zainteresowania zawodowego obejmuje sferę finansowo-rachunkową w zakresie prowadzenia pionu finansowo-księgowego w podmiotach komercyjnych i publicznych, szkoleń i współpracy z uczelniami wyższymi.

i wprowadzi nas w tematykę:

Wynagrodzeń i zasiłków w 2022r.

 • Minimalne wynagrodzenia od 01.01.2022
 • Pracownik wg. KP
 • Praca zdalna
 • Wynagrodzenie osobowe
 • Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy
 • Przychody z pracy wykonywanej osobiście
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Kwota wolna od podatku
 • Podwyższenie progu podatkowego
 • Ulga dla klasy średniej
 • Dochody wolne od podatku
 • Ulga dla rodziny 4+
 • Zmiany w składce zdrowotnej
 • Podstawa opodatkowania PIT
 • Terminy rozliczania składek z ZUS
 • Przykłady obliczania wynagrodzeń

na koniec

Aleksy Miarkowski – doradca podatkowy, jeden z głównych autorów przepisów o cenach transferowych w ustawie o CIT i PIT obowiązujących od 2019 roku w Polsce.

Należyta staranność w CIT – każdy kontrahent może być z raju podatkowego

 • dlaczego od 2021 r. podatnicy, którzy nie mają transakcji z rajami podatkowymi, powinni zainteresować się nowymi obowiązkami w tym zakresie?
 • jak wygląda proces weryfikacji kontrahentów w kontekście rozliczeń z rajami podatkowymi?
 • na czym polega nowy wymóg dochowania należytej staranności w ustalaniu kto jest beneficial ownerem w łańcuchu rozliczeń?
 • jak obalić ustawowe domniemanie, zgodnie z którym beneficial owner jest w raju podatkowym jeśli nasz kontrahent ma rozliczenie z rajem podatkowym?
 • dlaczego warto wdrożyć procedurę należytej stratności w zakresie rajów podatkowych?
 • prezentacja narzędzia Digital TPD, służącego do automatyzacji procesu dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych

ZAPRASZAMY!