Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zaprasza na kurs III stopnia dla kandydatów na głównego księgowego.

Celem naszego kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Najbliższa grupa, na którą aktualnie trwa nabór rozpocznie zajęcia 26 listopada 2022 r. Jeszcze zdążysz do nas dołączyć!

 

Więcej informacji na stronie: szczecin.skwp.pl