Szanowni Państwo,

Dnia 19.11.2022 r. w Nowej Auli Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów MBA. Dyplomy absolwentom wręczali Jego Magnificencja Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska oraz Kierownik studiów podyplomowych MBA prof. dr hab. Dariusz Zarzecki.

W uroczystości wzięli udział także absolwenci MBA z poprzednich edycji: Wiceprezydent Miasta Szczecin – Michał Przepiera, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bartosz Arłukowicz, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA Jacek Kargul, były Skarbnik Miasta Szczecin – Stanisław Lipiński oraz Zastępca Skarbnika Miasta – Iwona Bobrek.

W uroczystości wzięli udział także :Sekretarz Miasta Szczecin – Ryszard Słoka, Prezydent Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin – Bogumił Rogowski oraz Konsul Honorowy Księstwa Luksemburga adw. Waldemar Juszczak.

Fot. Filip Kacalski i Sebastian Wołosz