Informator MBA

REKRUTACJA NA XXXI EDYCJĘ STUDIUM MBA!

Termin rekrutacji trwa do 31 października 2020 r.

Procedura rekrutacyjna

Każdy z kandydatów zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Sekretariacie Studium MBA:

 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • podanie – kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe (pdf podanie),
 • CV z rozbudowanym opisem kariery zawodowej,
 • przynajmniej jeden list polecający,
 • deklaracja kandydata dotycząca sposobu wnoszenia opłaty, (deklaracja)
 • informacja o przetwarzaniu danych. (załącznik)

Wymagania

Od kandydatów wymagane jest:

 • wykształcenie wyższe – niekoniecznie ekonomiczne,
 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa,
 • przynajmniej jeden list polecający,
 • predyspozycje menedżerskie,
 • silna motywacja do ukończenia Studium MBA US.

Finansowanie

W przypadku pełnej odpłatności za studia MBA US koszt wynosi następująco:

 • 28.000,00 zł przy 4 ratach po 7.000,00 zł, płatne na początku każdego semestru
 • 26.000,00 zł w przypadku 2 rat po 13.000,00 zł, płatne na początku każdego roku (7% opustu)
 • 24.000,00 zł przy jednorazowej wpłacie za dwa lata nauki na początku pierwszego roku (14% opustu)

Zniżki

Dla pracowników delegowanych z firm przewidujemy upusty uzależnione od ilości zgłoszonych osób:

 • od 2 do 3 osób upust w wysokości 5%,
 • od 4 do 5 osób upust w wysokości 10%,
 • powyżej 6 osób upust w wysokości 15%.

Dokumenty na XXX edycję Programu MBA US prosimy składać w biurze Programu MBA US. Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki na naszej Uczelni zachęcamy do kontaktu z biurem:

Natalia Suszek tel. 91 444 2125
Anna Rapacewicz tel. 91 444 2125